Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Spo?eczna Inspekcja Pracy

Spo?eczna Inspekcja Pracy

 

Inspektor uczelniany

        mgr Wies?aw Turemko                 tel. +4889 523-36-00

 

Inspektorzy wydzia?owi:

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

        Wojciech Korsak                 tel. +4889 523-35-99

 

Wydzia? Biologii

        mgr in?. Wies?awa Kolano    tel. +4889 523-48-07

 

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

        dr in?. El?bieta Lewandowicz tel. +4889 523-44-67

 

Wydzia? Humanistyczny

        dr Lech Krajewski               tel. +4889 524-63-13

 

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

        dr Jerzy Smo?ucha              tel. +4889 523-48-48

 

Wydzia? Matematyki i Informatyki

        Ró?a ?miech                      tel. +4889 524-60-48

 

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

        dr wet. Dariusz Barski          tel. +4889 523-33-63, 523-35-58

 

Wydzia? Nauk Technicznych

        dr in?. Janusz Michalski        tel. +4889 523-36-64, 523-38-30

 

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

        Piotr Kalinowski                  tel. +4889 523-32-95

 

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

        dr Roman G?a?ewski            tel. +4889 523-37-24

 

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

        Adam Wolniakowski            tel. +4889 527-21-52

 

Wydzia? Prawa i Administracji

        mgr in?. Katarzyna Humi?ska tel. +4889 524-64-48

 

Wydzia? Teologii

        mgr Magdalena Bia?ach               tel. +4889 523-89-46

 

Wydzia? Nauk Ekonomicznych

        dr in?. Antoni Bartnik           tel. +4889 523-41-50, 523-35-84

 

Biblioteka G?ówna

        mgr Ewa Maria Korczakowska tel. +4889 523-49-84

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

        ?ucja Paszek                      tel. +4889 523-33-08

 

Administracja

        Edward Majewski                        tel. +4889 523-39-70, 523-38-70

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 866 razy (w tym z UWM 8 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa